Klauzula informacyjna

Drogi rodzicu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny po zapoznaniu i zaakceptowaniu poniższej informacji

 

Klauzula Informacyjna

W związku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy „Kinder-Volleyball” w Wałbrzychu wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych ( w tym dziecka) jest Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kinder-Volleyball” z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8,58-303 Wałbrzych.
 2. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail piotrwierzbicki@onet.com.pl lub telefonicznie pod numerem 608267333.
 3. Dane Państwa( dziecka) Administrator będzie przetwarzał w celu realizacji zadań wynikających z Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kinder-Volleyball” w Wałbrzychu oraz jego promocji w tym wykorzystanie wizerunku na stronach klubowych www(….)w szczególności przy realizacji następujących zadań :
 • Członkostwa w UKS „Kinder-Volleyball” w Wałbrzychu,
 • Przygotowanie i prowadzenia zajęć sportowych, treningów,
 • Przygotowanie do udziału i udział w turniejach i zawodach sportowych organizowanych przez UKS i inne organizacje do tego uprawnione,
 • Organizacja i udział w obozach sportowych oraz innych imprezach organizowanych przez UKS „Kinder-Volleyball” w Wałbrzychu jak również inne organizacje upoważnione do ich organizacji.
 1. Pani/Pana (dziecka) dane osobowe mogą być udostępnione urzędom lub instytucjom, które są uprawnione do tych danych na podstawie przepisów prawa oraz organizatorom imprez sportowo- rekreacyjnych, w których Pani/Pan ( dziecko) uczestniczy w celu rzetelnego wykonania zadania np.: ubezpieczenie zawodników, skład drużyn w danych kategoriach wiekowych itp.…
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po okresie zakończenie uczestnictwa w działalności UKS-u
 3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w działaniach statutowych, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
 4. Państwa dane( w tym dziecka) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowani, w tym poprzez profilowanie.

                                                                                                                                      P R E Z E S

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kinder-Volleyball”

z siedzibą w Wałbrzychu

PIOTR WIERZBICKI

 

 

Akceptuję _(wchodzę)                           Nie akceptuję_(wychodzę)